fbpx Član vodstva skupine NIBE Dalhberg obiskal poslovno cono Stara vas | TIKI

Član vodstva skupine NIBE Dalhberg obiskal poslovno cono Stara vas

Član vodstva Skupine NIBE in direktor NIBE Climate Solution Klas Dahlberg se je 13. oktobra srečal z velenjskim županom Petrom Dermolom. Govorila sta o Tikijevi investiciji v poslovni coni Stara vas.

Ker želi Tiki tudi v prihodnje delovati v Šaleški dolini in biti med akterji zelenega prehoda, smo v poslovni coni Stara vas kupili zemljišče v izmeri 4.700 m2. Na njem bo 2024 zaživel nov kompetenčni center površine 1.500 m2. Tako bo tik ob tretji razvojni osi doma sodoben referenčni laboratorij s področja obnovljivih virov energije. Poleg razvojno raziskovalne dejavnosti načrtujemo tudi proizvodnjo toplotnih črpalk ter tržno dejavnost.

Župan Peter Dermol se je gostom zahvalil za obisk in odločitev, da so pripravljeni v Velenju iskati nove poslovne priložnosti. Poudaril je, da ima velenjska občina na področju gospodarstva tri ključne cilje: podpira obstoječa podjetja, privablja investitorje ter diverzificira gospodarstvo tako sektorsko kot po velikosti podjetij. »Cilj prve faze prestrukturiranja je do leta 2027 v poslovni coni ustvariti tisoč novih delovnih mest«, je poudaril župan,»zato zemljišča v Poslovni coni Stara vas prodajamo uspešnim podjetjem, ki bodo v dolini ustvarjala višjo dodano vrednost, zagotavljala nova in stabilna delovna mesta ter razvijala nove, okolju prijazne tehnologije.«

Težko bi našli boljšega partnerja in sogovornika za dve najbolj aktualni vprašanji sedanjosti in prihodnosti: zeleni prehod in energetsko pravičnost. Skupina NIBE, lastnica družbe Tiki HVAC d. o. o., je na evropskem trgu eden ključnih proizvajalcev toplotnih črpalk ter ostalih produktov obnovljivih virov energije in grelnikov vode. Zaposluje več kot 15 tisoč ljudi in ustvarja letno 4 milijarde evrov prihodkov. Družba Nibe Climate Solution je v prihodkih udeležena s kar dvema in pol milijardama evrov letno. Skandinavska skrb za naravo in njene vire se v Tikiju srečuje z dolgoletno tehnično tradicijo, rezultat pa so energetsko učinkovite in okolju prijazne rešitve, ki prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in okoljski pravičnosti.

Z novo investicijo v Velenju Tiki nadaljuje tradicijo vrhunskega tehnološkega razvoja, saj Šaleška dolina dobiva kompetenčni center globalne korporacije. Razvojni potencial Tikija znotraj švedske skupine NIBE je zanesljiv temelj nadaljnjega razvojnega in raziskovalnega dela. Z velenjsko investicijo se potrjujejo besede, ki jih je nakupu Tikija izrekel predsednik uprave Skupine NIBE, Gerteric Lindquist. Poudaril je, da je »NIBE kot močan globalni lastnik Tikija garant, da se bo trend vlaganj v razvoj in skrbi za delavce ter okolje nadaljeval.«

Trenutno več kot polovica od štiridesetih zaposlenih dela na razvoju in raziskavah s področja ogrevanja in obnovljivih virov energije. Pet raziskovalcev s področja obnovljivih virov energije tvori jedro akreditiranega laboratorija s področja ogrevalne tehnike, klimatizacije in obnovljivih virov energije. V naslednjih petih letih se bo kolektiv okrepil še z najmanj desetimi visoko izobraženimi sodelavci in sodelavkami tehničnih znanj. Še naprej računamo na tesno sodelovanje s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani in Slovenskim institutom za kakovost in meroslovje (SIQ) ter na bogate izkušnje razvojnih inženirjev, pridobljene v skupini Gorenje.

Mestna občina Velenje želi poslovno cono v prihodnosti še širiti, zato potekajo dogovori z ministrstvom za infrastrukturo, da v sklopu izgradnje tretje razvojne osi pride do vkopa daljnovoda, kar bo za gradnjo sprostilo še okrog 80.000 m² zemljišč. Ker je leta 2033 predvideno zaprtje Premogovnika Velenje, je ambicija regije do leta 2030 odpreti 5.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Na sestanku so bili poleg župana Dermola in direktorja Dalhberga prisotni še član ožjega vodstva Skupine Nibe Nils Larsson, član nadzornega sveta Skupine Tiki Boris Milošević, direktor Skupine Tiki Branko Apat in prokurist Peter Šilc ter člana ožjega vodstva Đurđica Đorđić in Janez Lipuš, s strani velenjske občine pa direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karla Sitar, vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik, vodja Službe za investicije Danijel Petric in direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja.