fbpx Vrednote našega podjetja Tiki | Tiki

Vrednote

Vrednote družbe Tiki so bile vedno v sozvočju s prihodnostjo.

Zato smo tudi danes najlažje prepoznani v trajnostnih ciljih Agende 2030 Organizacije združenih narodov:

Pametne rešitve

Uporabnikom ponujamo inteligentne rešitve, ki prepoznajo njihove navade, si jih zapomnijo in tako lajšajo njihovo vsakodnevno življenje ter razbremenjujejo naš planet.

Trajnostna energija

Od obnovljivih virov in učinkovite rabe surovin prek okolju prijazne tehnologije do skrbi za zmanjšanje emisij in odpadkov.

Vključujoča družba

S spoštovanjem delavskih pravic in zaupanjem v napredne rešitve sleherne faze poslovnega procesa razvijamo etiko poslovodenja in solidarnosti z lokalnimi okolji.

Osebna izkaznica

Naziv podjetja: TIKI HVAC, d.o.o.
Naslov podjetja: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
Matična številka: 8203687000
Davčna številka: 71312234
Identifikacijska številka za DDV: SI71312234
Številka vpisa v sodni register: 2020/6735, Okrožno sodišče Celje
Datum vpisa v sodni register: 15. 5. 2018
Osnovni kapital družbe: 7500 EUR
Transakcijski račun: SI56 0451 5000 3461 759 – Nova KBM, d.d.
Šifra dejavnosti: 25.210
Elektronski naslov: info@tiki.si
Spletna stran: www.tiki.si

 

Naziv podjetja: Tiki doo Stara Pazova
Naslov podjetja: Golubinački put 1b, 22300 Stara Pazova,SRBIJA
Matična številka: 20104554
Davčna številka: 104184255
Identifikacijska številka za DDV: RS104184255
Številka vpisa v sodni register: 143524/2006, Okružni Sud Sremska Mitrovica 14798/2020
Datum vpisa v sodni register: 1. 9. 2006
Osnovni kapital družbe: 23.305.964,30 EUR
Transakcijski račun: RS352 7500 102 205 105 4806
Šifra dejavnosti: 2751
Elektronski naslov: info@tiki.si
Spletna stran: www.tiki.si