fbpx Osebna izkaznica skupine Tiki | Tiki

Osebna izkaznica

Naziv podjetja:
TIKI HVAC, d.o.o.
Naslov podjetja:
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
Matična številka:
8203687000
Davčna številka:
71312234
Identifikacijska številka za DDV:
SI71312234
Številka vpisa v sodni register:
2020/6735, Okrožno sodišče Celje
Datum vpisa v sodni register:
15. 5. 2018
Osnovni kapital družbe:
7500 EUR
Transakcijski račun:
SI56 0451 5000 3461 759 – Nova KBM, d.d.
Šifra dejavnosti:
25.210
Elektronski naslov:
info@tiki.si
Spletna stran:
www.tiki.si
Naziv podjetja:
Tiki doo Stara Pazova
Naslov podjetja:
Golubinački put 1b, 22300 Stara Pazova, SRBIJA
Matična številka:
20104554
Davčna številka:
104184255
Identifikacijska številka za DDV:
RS104184255
Številka vpisa v sodni register:
143524/2006, Okružni Sud Sremska Mitrovica 14798/2020
Datum vpisa v sodni register:
1. 9. 2006
Osnovni kapital družbe:
23.305.964,30 EUR
Transakcijski račun:
RS352 7500 102 205 105 4806
Šifra dejavnosti:
2751
Elektronski naslov:
info@tiki.si
Spletna stran:
www.tiki.si