fbpx Eko sklad | TIKI

Eko sklad

EKO SKLAD je Slovenski okoljski javni sklad pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Namen sklada je spodbujanje razvoja na področju varstva okolja. Spodbujajo povečanje rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka.

V ta segment uvrščajo tudi toplotne črpalke za ogrevanje doma. Do nepovratnih finančnih sredstev ste upravičeni tudi pri vgradnji toplotnih črpalk Tiki.

 

S potrjeno vlogo lahko kot posameznik pokrijete od 20 do 50 % vrednosti toplotne črpalke do višine 5.000 evrov, z zamenjavo kurilne naprave v večstanovanjskih stavbah pa do 25 % naložbe.

Za tekoče leto se lahko prijavite najkasneje do 31. 12. oz. do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Postopek pridobivanja subvencije:

 

1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo. Višina subvencije je odvisna od višine ponudbe, zato bodite pazljivi, da so v njej zajeta vsa dela in potrebni materiali.

2. Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.

3. Oddaja vloge na Eko sklad.

4. Pregled vloge s strani Eko sklada. V primeru nepopolne vloge vas Eko sklad pozove k dopolnitvi. Dopolnjeno vlogo vrnete v roku 15 dni.

5. Prejem odločbe in pogodbe o sofinanciranju. Podpisano pogodbo vrnete v roku 15 dni.

6. Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.

Tiki vam pri pridobivanju nepovratnih sredstev za toplotne črpalke želi obilo uspehov. Pri pridobitvi predračunov in ponudb se obrnite na naše skrbno izbrane monterje.

Uspešna pridobitev sredstev ter kakovostna montaža sta z ekipo Tiki tako rekoč že zagotovljeni!